WEEK 32 253 Events Across 23 Eligible Tours Completed so far in 2022

Hangzhou International Championship

- Strength of Field 0
Pos Ctry Name R1 R2 R3 R4 Agg Points Won
1 CHN Chen Dinggen 63 70 66 72 271 6
T2 CHN Xu Wang 70 68 69 66 273 3
T2 CHN She Zihan 70 69 68 66 273 3
T4 CHN Liu Enhua 69 68 72 65 274 1.62
T4 CHN He Shaocai 68 66 71 69 274 1.62
T6 CHN Yuan Tian 65 71 72 68 276 1.2
T6 CHN Liu Yanwei 69 71 70 66 276 1.2
T6 CHN Fan Shiyu 70 68 63 75 276 1.2
T9 CHN Cao Tommy Senshou 66 70 73 68 277 0
T9 CHN Shen Nan-nan 71 68 70 68 277 0
T9 CHN Jin Daxing 70 69 69 69 277 0
T9 CHN Wu Hongfu 70 68 73 66 277 0
13 CHN Zhang Jia 71 70 70 67 278 0
14 CHN Ye Jianfeng 74 67 68 70 279 0
15 CHN Huang Wenyi 69 79 68 64 280 0
T16 CHN Ma Chengyao 72 70 68 71 281 0
T16 CHN Yang Yinong 71 69 68 73 281 0
18 CHN Xiao Bowen 71 71 70 70 282 0
T19 CHN Nan Chenyou 71 73 68 71 283 0
T19 CHN Ouyang Zheng 72 68 73 70 283 0
T21 CHN Zhang Zihong 76 74 63 72 285 0
T21 CHN Jing Zeyu 71 72 76 66 285 0
T23 CHN Chen Yilong 75 68 72 71 286 0
T23 CHN Chen Xiaozhong 73 70 70 73 286 0
T23 CHN Yao Xuefeng 71 75 71 69 286 0
T23 CHN Zhou Guowu 71 68 70 77 286 0
27 CHN Xie Qiantong 72 69 70 76 287 0
T28 CHN Jiang Zhijie 76 72 66 74 288 0
T28 CHN Sun Yan 72 73 74 69 288 0
T30 CHN Su Dong 71 72 69 77 289 0
T30 CHN Chen Zihao(Sept1996) 75 77 70 67 289 0
T32 CHN Chao Haimeng 71 71 73 75 290 0
T32 CHN Xu Guozhen 73 75 71 71 290 0
34 CHN Song Chao 73 74 70 74 291 0
T35 CHN He Zeming 74 76 74 71 295 0
T35 CHN Xiang Fang 77 75 73 70 295 0
37 CHN Wang Dongyu 81 72 84 70 307 0
38 CHN Guan Tianlang 76 76 81 75 308 0
39 CHN Shang Huang 77 79 76 82 314 0